SUUNTA-Life

- Kolmen henkilökohtaisen tapaamiskerran ammatinvalinnanohjauspaketti (3x1h)

- Tavoitteena auttaa asiakasta löytämään itsetuntemuksen ja alatietouden kautta omat vahvuutensa, tavoitteensa ja unelmansa

- KENELLE?

  •     elämän suunnan etsijöille
  •     oman tulevaisuuden rakentajille
  •     peruskoulun / lukion / ammattikoulun päättäville
  •     opintonsa keskeyttäneille
  •     opiskelupaikkaa vaihtaville
  •     välivuotta viettäville
  •     armeijassa oleville / armeijasta palaaville
  •     alan vaihdosta miettiville, irtisanotuille